13 důvodů proč je Marty dead

13 důvodů proč je Marty dead

Aktualizace 23.11.2020: #martyisdead vyhrál INTERNATIONAL EMMY® AWARDS v kategorii Short-Form Series.

Nominace na zahraniční Emmy potvrdila, že i u nás umíme slušné seriálové řemeslo z ranku komplexní televize, jak o ní v rámci poetiky současného televizního vyprávění píše Jason Mittel (český překlad jeho podnětné knihy vydal v loňském roce Akropolis). Oproti nafouknuté bublině s Pustinou uvnitř se #martyisdead trefil do aktuální světové produkce také obsahem. Tam, kde byl například podobně ambiciózní Semestr zajímavý především po formální stránce, má #martyisdead přidanou hodnotu dopadu, který rezonuje celospolečensky bez ohledu na státní hranice. Navíc soužití dospívajících se sociálními sítěmi podává méně dryáčnickým způsobem než do titulku přenesený fenomén od Netflixu 13 důvodů, proč (13 Reasons Why, 2017). Srovnání s tímto počinem se přitom zcela přirozeně nabízí.

Obě díla zvolila stejný výchozí bod, smrt hlavního hrdiny, i stejný způsob vyprávění, rekonstrukci událostí, které k ní vedly. Ale zatímco americká verze v tomto způsobu dokázala přijít s poměrně originálním a divácky rafinovaným postupem kazetových nahrávek věnovaným jednotlivým postavám, ta naše šla na jistotu postupně vrstvených stop. Je tedy spíše detektivkou, na rozdíl od díla 13 Reasons Why, které se i přes zmíněnou originalitu křečovitě drží běžné normy teen seriálů a rozptyluje se tak standardními vztahovými a sociálními podzápletkami. Čeští tvůrci líčí oproti tomu děj z pozice rodičů a tudíž se můžou soustředit na to obsahově podstatné. Ani oni se ale nevyhnou žánrových klišé například v podobě falešných stop.

Oba seriály však shodně vyústily do debat, které se následně staly programovým bonusem, vizuální intertextualitou. V případě 13 Reasons Why se dokonce jednalo o tematickou nadstavbu, kdy debata o zkušenostech se zneužitím sociálních sítí musela uvolnit část prostoru k diskusi nad cenzurou (s ohledem na explicitní ztvárnění sebevraždy). Tomu #martyisdead čelit nemusel, neboť detailní obrazové doslovnosti se spíše vyhýbá. Navíc český mediální prostor snese leccos. I pro něj ale byla situace s přesahem do zúročení diváckých zážitků nová. Ukazuje se v tom síla internetových televizí a projektů, které si mohou dovolit v rámci jednoho konstantního vysílacího prostoru (tedy stránky s nabídkou pořadu) zařadit více na sebe navazujících formátů, a to od návodu na bezpečné chování na internetu přes besedu s herci nad postavami (13 Reasons Why), které ztvárnili, až právě po zachycení konkrétních osudů.

Jestli #martyisdead nominaci na Emmy promění, se dozvíme v listopadu. Už teď je ale jasné, že cesta k zahraničnímu uznání nevede pouze přes formální dotaženost nebo výjimečnost. Neméně důležitý je (ne nutně masově) srozumitelný obsah, který bude v divákovi bez ohledu na místo narození vyvolávat emoce nebo se s ním rovnou dokáže ztotožnit. Případně mu předloží novou perspektivu již známého. Automatizovaný postup udržení divákovi pozornosti je pro proniknutí mezi seriálovou elitu k ničemu, když chybí důvod vyprávění.