420PEOPLE & PLEASE THE TREES

420PEOPLE & PLEASE THE TREES

Do cesty dlouhodobého rozjímání nad tím, co je tím neviditelným lanem, které mě přitahuje k muzice Please The Trees, se postavil trochu nečekaně tanec. Ne tedy ten můj s omezeným rejstříkem zahrnujícím pokyvování hlavou a podupávání nohou, ale souboru 420PEOPLE.

Když jsem usedal do hlediště Jatek 78, vlastně jsem si nebyl tak docela jist, čeho budu svědkem a zda převládajícím pocitem nebude naprosté zmatení z dění na jevišti, čímž chci jemně naznačit svou znalost stran moderního tance. Kupodivu hned první dojem bylo odpozorování nakažlivé radosti z gest a pohybů tanečníků, který po celou dobu navíc působil lehce a nenuceně. Lhal bych, kdybych se vás nyní snažil přesvědčit, jak jsem si dovodil, co který choreografický prvek znamenal, co vyjadřoval, nakolik náročný ve skutečnosti byl. Stejnou nepravdou bych se chlubil v případě nadšeného jásotu nad celým představením. Některé pasáže byly zkrátka strhující více, některé méně. A zhruba ve stejném poměru seděl k tanci repertoár hraný živě přímo kapelou Please The Trees.

Jak jsem pochopil z doprovodných materiálů, nejednalo se o choreografii přímo sestavenou na konkrétní skladby kapely, ale o průřez pětiletou historií 420PEOPLE. Ještě více tak vzroste úžas nad odvahou tohoto netradičního propojení. Představení skvěle gradovalo. Bavilo nenápadným světelným designem, který rozehrával na bočních zdech prostoru svébytnou hru stínů. Pravda, chvílemi jsem se bál, zda moje nadšení a pozitivní pocity z celého toho dění nejsou jen soukromou záležitostí, neboť chuť některé výstupy odměnit potleskem (tedy přeloženo z řeči introverta, chuť připojit se k někomu dalšímu, kdo tleská) nenašla spoluhráče. Naštěstí závěrečný bouřlivý ohlas mě dostatečně uklidnil, že jsem v tom nebyl sám.

A tak mi tedy do cesty přemýšlení o tom, co je tím neviditelným lanem, které mě přitahuje k muzice Please The Trees vstoupil tanec. A možná právě to, co se odehrálo ten večer, je náznakem odpovědi. Že vznikl nepravděpodobný projekt dokazující, kolik rovin jejich hudba ukrývá. Co všechno v ní lze slyšet, a vlastně i vidět. Moc podobných kapel nemáme. Chvála jí i souboru 420PEOPLE.

(Zhlédnuto dne 24.9., Jatka78, Praha)