Barbora Poláková - 2-8-5 ... režie Barbora Poláková, Jakub Machala

Barbora Poláková – 2-8-5 … režie Barbora Poláková, Jakub Machala

Z videoklipů Barbory Polákové se stala instituce, která se těší takové důvěře a magnetismu, že už lze hovořit o fenoménu, jenž domácí popkultura dlouho nezažila. Vysoce profesionální skloubení nízkého a vysokého umění vlídně přijímaného širokým spektrem fanoušků i kritiků navíc pomáhá zvednout zájem o hudební video jako takové, což je jedině dobře. S posledním kouskem se však tvůrci dotkli určité hranice, kdy přestává být zřetelné, co bylo vlastně jejich záměrem. Událostí není sám videoklip, ale technická realizace. Ta hrála stěžejní roli také v oceňovaném dílku Po válce natočeném pozpátku, které si ovšem dokázalo uchovat videoklipovou poetiku. Tentokrát se všechny síly soustředily pouze na to, aby to klaplo (živě vysílaný klip na instagramovém profilu) a je v podstatě jedno, co do toho hraje. Zároveň zde dochází k recyklaci již jednou viděného, a to právě u zpěvačky samé. Zástup známých tváří, optické hrátky z pozadím, jeden dlouhý záběr. Novým, ale vyzněním ne moc dobrým prvkem, je pak zakomponovaný knižní „product placement“ (i kamarádská výpomoc by měla mít svou mez a tady se nadsázka mění spíš v karikaturu). Naštěstí má 2-8-5 také své velké momenty. Tím nejvýmluvnějším, který přesahuje rámec videa, je pohled na partu teenagerů zachycených nikoliv v družném hovoru, ale zahleděných do světel displejů. Resumé? Nepřestávám se těšit na další videoklipy Barbory Polákové, jen k tomu vyhlížení přibyly otazníky nad jejich směřováním.

Video 2-8-5 k nalezení zde