Půl milionu lidí přestalo číst!

Půl milionu lidí přestalo číst!

Průzkumy jsou zapeklitá věc. Většinou něco naznačí, ale nic neřeknou. Občas lžou a někdy není úplně jasné, proč se vůbec někdo na něco takového ptá. Z přednášek na toto téma jsem si pak odnesl informaci, že pro hodnověrný průzkum musí být v České republice osloveno nejméně tisíc respondentů. Je mi proto vždy záhadou, kolik pozornosti se věnuje těm, kde jejich počet dosáhne například číslovky 782. Aktuální výsledky průzkumu čtenosti vycházejí od 2007 oslovených, a tak je určitě můžeme považovat minimálně za leccos naznačující.

Například, o šest procent klesl za pět let počet těch, kteří jednou ročně přečtou alespoň jednu knihu (tištěnou či elektronickou). Než si procenta převedete do konkrétních čísel, nezdá se to nějak zásadní sešup. Jenomže čísla jsou čísla. Česká republika měla k 31. prosinci 2017 10 578 820 obyvatel, z toho od sedmi let výš 9 794 217¹. Šest procent tak představuje 587 653 potenciálních čtenářů, a to už není zanedbatelné množství. Přepočteno na věkové složení obyvatel ČR, toto číslo odpovídá zhruba součtu všech dětí ve věku od 7 do 11 let! Podtrženo, sečteno, jako by za každý uplnulý rok pětiletky přestal číst jeden celý ročník.

Článek vydaný ČTK ke zveřejněným výsledkům průzkumu je nadepsaný titulkem: Průzkum ukázal proti roku 2013 mírný pokles čtenářské kultury². Nejspíše je to otázka úhlu pohledu, ale opravdu se dá takto označit úbytek 587 653 čtenáře?

 

¹https://www.czso.cz/documents/10180/61566208/1300641801.pdf/a077e157-985a-4ded-8ab8-89d85ac06b4d?version=1.1

²https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-ukazal-proti-roku-2013-mirny-pokles-ctenarske-kultury/1668945