Dick Hebdige - Subkultura a styl

Dick Hebdige – Subkultura a styl

Po více jak třiceti letech vyšla i u nás zkraje léta studie britského sociologa a teoretika médií Dicka Hebdige. „Subkultura a styl“ zaujme během prvního letmého prolistování množstvím doplňujících poznámek pod čarou, které potvrzují, z jak bohaté teoretické základny autor vycházel. Ke svým závěrům se pak odrazil od předpokladu, že situace „černochů“ se shoduje se situací „bělošské dělnické mládeže“. Tento úhel pohledu přináší netradiční poznatky plné paradoxního poznání.

 

Kruh vedoucí od odporu ke lhostejnosti, od vzdoru k integraci, obepíná každou subkulturu.

 

Vše se točí okolo vztahu místních k jednotlivým vlnám antilských přistěhovalců, okolo hledání cesty k nim a k jejich kultuře. Čtenář se tak například dozví, že právě tato importovaná kultura byla jedním z inspiračních zdrojů pro hnutí Skinheads. S trochou nadsázky lze tedy poznamenat, že účast členů Skinheads na akcích oslavujících jednu rasu (jeden národ), je v podstatě popíráním vlastních kořenů.

 

Objev nové subkultury vždy doprovází vlna hysterie v tisku.

 

Dick Hebdige věnuje obsáhlou část svého textu punku, na jehož příkladu mj. ukazuje, jakou roli hrají v dějinách jakékoliv subkultury média, kdy jejich prostřednictvím dochází k postupnému přehodnocení deviantního chování dominantními skupinami. Popisuje cestu od poplašných pohoršlivých zpráv po fotoreportáže zachycující punkery uprostřed rodinného kruhu.

 

Každá nová subkultura zakládá nové trendy, vytváří nový vzhled a zvuky, které zpětně napájejí příslušná průmyslová odvětví.

 

Nezapomíná ani na prizma marketingové stránky, když uvádí, že subkultura se koneckonců věnuje na prvním místě spotřebě, neboť komunikuje jen prostřednictvím zboží, i když významy s ním spojené jsou záměrně posunuty nebo převráceny, čehož je právě punk s přenesením jeho průvodních vizuálních znaků do módního průmyslu ideálním příkladem.

Jediné, co kazí potěchu z četby českého vydání, je překlad, který chvílemi připomíná okopírované věty z překladače Google. Občasné stylistické nesmysly a podivuhodné novotvary lze však také brát jako doklad toho, že pan překladatel je punker/pankáč a tudíž nemohl být vybrán nikdo povolanější.

 

Hebdige, Dick.2012. Subkultura a styl. Praha: Dauphin a Volvox Globator