Erich Fromm - Umění být

Erich Fromm – Umění být

 

Lidé jsou přesvědčeni, že všechno – dokonce i ty nejnesnadnější úkoly – by se mělo zvládnout bez jakéhokoli úsilí anebo jen s úsilím nepatrným … Příčiny tohoto současného směru není těžké odhalit. Vzrůstající potřeba techniků, polovzdělanců pracujících ve službách průmyslu, od úředníků k nižším vedoucím, vyžaduje lidi s povrchními znalostmi, jak je poskytují naše vysoké školy. … Z toho vyplývá, že i studium by se mělo pociťovat jako příjemné, nenásilné, tím spíše v oblastech, kde je minimální potřeba opravdových znalostí.

Známe to z hudební branže. Když zemře známá osobnost, začnou se vedle tradičních výběrů best of objevovat podivuhodné kompilace. Demo nahrávky, alternativní verze, skladby odkudsi vytažené. Erich Fromm (1900-1980) je důkazem, že podobné praktiky se neomezují jen na hudbu. Německý sociolog, psycholog, filozof, psychoanalytik, prostě zkráceně mudrc, napsal ke sklonku života dílo “Mít, nebo být?”. Ne všechna sepsaná pojednání však do knihy umístil, nejspíše také sám nejlépe věděl proč, a ta dala základ sebranému posmrtnému svazku “Umění být”.

Autoritářství v západních demokraciích významně pokleslo, ale současně se snížila faktická svoboda jednotlivce.

Rozkročen mezi Marxe a Freuda, aniž by je bezmezně obdivoval, dochází na základě jejich učení k vlastním poznatkům, které jsou v knize rozděleny do šesti dosti nesourodých částí. Při čtení tak lze během chvíle mít pocit neskonalého blaha nad neotřelými a chytrými myšlenkami s přetrvávající platností, aby o chvíli později následoval bolehlav z receptů na štěstí a pracovních postupů meditačních technik jak z lifestyleových časopisů či sobotní přílohy Relax Lidových novin, přičemž sám Fromm tyto rychlokurzy označuje za duchovní slátaniny.

Ten, kdo má velký majetek je obvykle politicky mocný; zdá se, že je velký, protože je mocný; lidé obdivují jeho velikost, neboť dávají přednost obdivu před strachem. Bohatý a mocný muž může ovlivňovat jiné tím, že je buď zastrašuje, nebo kupuje; proto si přisvojuje slávu či obdiv.

Útlý svazek díky tomu nepřináleží k četbě pouze zasvěceným znalcům či zájemcům o cokoliv pocházejícího z německého kulturního prostoru, ale může uspokojit i víkendové filozofy, vyznavače new age nebo čehokoliv, co se otřelo o Tibet. Potěší však zároveň také čtenáře, kteří prostě jenom rádi čtou inspirativní myšlenky od inspirujících lidí, přičemž jako bonus dostanou důkaz, že není všechno zlato, co se třpytí, a že střídmost svědčí životu ve štěstí. Takže “Umění být” je vlastně ideální vánoční dárek. Pokud tedy bude zároveň dárkem jediným.

Jestliže se jméno člověka nebo knižní titul stane proslulým díky obratné publicitě, pak je průměrný člověk nakloněn věřit tomu, co se v předkládané knize tvrdí.

Erich Fromm: Umění být. Překlad Vlastislava Žihlová a Milan Váňa. Portál, Praha 2016, 152 stran.