Festmánie: Prolog

Festmánie: Prolog

Když na konci února vyhlásili ve Velké Británii plán rozvolnění, který obsahuje i termín 21. 6. jako den, kdy se otevřou kluby a budou se moci konat festivaly, stoupl provoz na stránkách s předprodejem vstupenek o 600 %. Vyprodáno mají festivaly napříč Anglií. Česká republika si může o něčem podobném nechat zdát. Květnové i červnové podniky jsou v ohrožení. Pražský Metronome Festival už rovnou ohlásil přesun na příští rok. Šance na podobně rozvolněné léto, jako bylo na chvíli to loňské, spíše skomírají, než aby šířily optimismus. Přesto právě ostrovní zkušenost dává alespoň naději, že o chuť po festivalech fanoušci nepřišli. Ba naopak.

Mohla by to být zároveň dobrá zpráva i pro organizátory stran zajištění financování, ale tady je na místě spíše opatrnost. Pořád ještě není úplně jasné, jak na tom bude ekonomika. Jak se budou látat finanční ztráty, zda na to bude stačit nakumulovaná spotřebitelská poptávka, které lockdown vystavil hráz. Zda velcí sponzoři nebudou muset přehodnocovat směr a objem své podpory. Na odpověď si budeme muset počkat pravděpodobně až na přelom roku. 

Mnohem dříve se exkluzivně na těchto stránkách objeví možnost vstoupit do hlubin festivalového světa. Slovo festival se stalo marketingovým lákadlem, reklamní značkou. Každý víkend se konají desítky akcí, které mají toto slovo ve svém názvu. Pro organizátory kulturních podniků se stalo obdobným fetišem jako slevy pro obchodníky. S ekonomickou krizí odstartovanou rokem 2008 se přitom ukázalo, že pro nás není zbytnějších statků než návštěva velkých kulturních a společenských akcí. Zároveň se ale jedná o segment, který se z tehdejšího propadu velmi rychle oklepal. Mít vlastní festival se stalo nutností i pro státní správu na úrovni měst a obcí, které pochopily jeho sekundární přínosy, ať už pro cestovní ruch nebo pro kvalitu života v místě konání, jež se stala sledovaným parametrem. Co ale o hudebních festivalech opravdu víme?

Původní seriál nabídne mnohdy překvapivá fakta i doposud neznámé souvislosti. Bude na festivaly nahlížet z různých úhlů pohledu. Popíše je jako součást světa idejí, podívá se na ekonomický přínos, na festivalovou infrastrukturu. Pokusí se vysledovat jejich počátek, určit dějinné mezníky i pojmenovat výzvy, před kterými stojí. Hned první díl nabídne neuvěřitelný příběh plný nečekaných zákrut a zvratů. Rekonstrukci příprav a průběhu akce, kterou to všechno u nás začalo. Vstupní brána na První český hudební festival se otevře 1. dubna ve 20:00.