Girl Power (režie Sany / režie dokončení Jan Zajíček)

Girl Power (režie Sany / režie dokončení Jan Zajíček)

Tři v jednom. Káva: historie dámského graffiti. Smetana: film o filmu. Cukr: časosběrný profil writerky Sany. Zamíchat, napít, vydechnout. Těžké pití. Zvláště, pokud nesladíte.

Dokument vznikal dostatečně dlouho, aby byl sám sobě objektem zájmu. Zajímavé? Jistě, ale tak akorát na doprovodný titulek na závěr. Hlavní iniciátorka celého projektu (a sama také writerka říkající si Sany) odvedla na filmu neskutečný kus práce. Je to ale důvod, aby část stopáže zabíral selfie dokument, který navíc pro ni nevyznívá zrovna lichotivě?

Nedokážu posoudit nakolik ojedinělým ve svém hlavním tématu film v celosvětovém měřítku je. Objektivně vzato má však informační hodnotu zcela nepochybně přesahující Českou republiku. Průnik do uzavřeného světa jednoho kulturního fenoménu, na který jsme navyklí nahlížet značně vyhraněným způsobem, tu totiž neprobíhá pouze na lokální úrovni, ale v mezinárodním srovnání. Divákovi se dostává historického kontextu samotného ženského grafitti writingu a zároveň mu je nabídnuta přímá exkurze po depech a slumech těch největších mekk napříč kontinenty včetně přehlídky postihů hrozících v každém z nich, když vás čapnou se sprejem v ruce. Rozhovory s legendami, noční nelegální výpravy za adrenalinem. Kaleidoskop postav a příběhů. Potud lepší než dobrý.

Sedm let, po kterých Girl Power vznikal, v sobě obsáhlo i celou řadu provozních dobrodružství. Obtížná komunikace s nedůvěřivými protagonistkami snažícími se udržet nepoznané. Ztráta techniky, producenta, peněz. Bohužel, nic z toho nelze označit za natolik mimořádné, aby se tím zdržoval film. Ještě horší, a pro mě do určité míry při znalosti výsledku nepochopitelné, bylo rozhodnutí dát část prostoru také soukromému příběhu Sany. Ta svými výstupy spíše podporuje stereotypní názory o této komunitě, přičemž, jak ukázaly ostatní rozhovory, které ona sama vedla (!), není rozhodně typickým představitelem scény. Dokument je těmito selfie obrázky pouze devalvován a bulvarizován. Dané záběry sice mají samy o sobě nemalý potenciál, ale mnohem lépe by jim posloužilo samostatné zacházení, a to například vytvořením bonusového materiálu pro web. Jinak obstojně dopadnuvší snímek by pak zbytečně nepožíral sám sebe.