Když tváře (ne)jsou důležité

Když tváře (ne)jsou důležité

“Persona” je výstava, která i přes omezený rozsah zanechává komplexní dojem, a to aniž by se v něm výrazně otiskla váha zachycených osobností. Ty jako by se naopak stahovaly do pozadí. Přehlednost výstavní plochy totiž umožňuje vnímat fotografie i v celé sérii. A v odstupu pár tichých kroků, když zmizí popisky postav, hraje najednou v pozorovatelově mysli větší roli souboj bílé a černé, zaostřeného pozadí s mlhavě rozpitým, osvětlených ploch se stíny. Personou se stává kompozice, jejíž role nám zblízka při pohledu do fotografovaných tváří nepřipadá až tak důležitá. (Je pak určitým paradoxem, že portrét, který se do paměti a očí tlačí nejvíce je ten, který obličejem zaplňuje celý prostor snímku.)

Odmyšleno od globálních ikon se z některých fotografií stávají momentky všedního dne. Obrazová městská reportáž. S melancholickou náladou černobílých ulic, extrovertními i do sebe se schovávajícími postavami, kterými může být kdokoliv. I ten, co se na ně dívá. Skrz výlohu, okno, hledáček, rám. Ale jsou to právě ty konkrétní tváře, které nám díky svým mediálně sdíleným osudům nakonec posouvají význam viděného do sfér přízemnějšího hledání souvislostí. Důležité tváře popkulturních dějin a jejich masky. Sestava mohla být jiná, ale výsledek by se příliš nelišil. Za skutečně výjimečnou by byla vždy ta Antonína Kratochvíla.

Výstava PERSONA Antonína Kratochvíla probíhá v Galerii města Pardubic do 28.2.2016

antonfull