Larry Tremblay - Citrusový sad

Larry Tremblay – Citrusový sad

Válečný (klanový) konflikt. Rodina přichází hned v úvodu knihy o své nejstarší členy. Na vině je bomba, která přilétne z druhé strany hory. Středobodem děje se stávají devítiletá dvojčata. Bratři, z nichž jeden se má stát nástrojem pomsty. Vybrat mají rodiče. Vane bríza a ze sadu stoupá vůně pomerančovníků.

Jednoduché popisné věty autora se střídají s až filozofickými traktáty, které pronášejí postavy z patra tak, že by jim kdejaký učenec mohl závidět. Vstup do děje je však přímý. Žádná kaše. Zdá se, že nic tu není navíc. Až tedy na poslední dějství, kterým se ku škodě účinku knihy plně odhalí světonázorová příslušnost autora a zároveň se tím relativizuje důvod a smysl napsání předchozích stránek.

Citrusový sad není objemné čtení. To důležité se v českém překladu uzavře sto třináctou stránkou. Potud vše v pořádku. Silný příběh, který ve vás doutná jak dým bramborové natě. Pak ovšem přijde dovětek odehrávající se po jedenácti letech. A s ním hned několikeré odhalení na druhou. Navíc v divadelním prostředí se závěrečnou promluvou k divákům představení, jehož scénografie je detailně popsána tak, jakoby právě kvůli ní Citrusový sad vznikl. Po vzoru Shakespeare se pravda odhaluje na jevišti, neboť dle učení Aristotela je to to pravé místo pro katarzi. A pro větší efekt, po vzoru hollywoodských bijáků, hlavní herec nejdříve pro svůj morální nesouhlas a životní zkušenost zkoušení hry opustí, aby se v poslední možné vteřině zjevil při premiéře na scéně a všem to natřel.

Larry Tremblay zkrátka nezapře, že je dramatik. Autor více než dvou desítek divadelních her. Proto mu tak dobře funguje stavba knihy, její přímočarost. Na druhou stranu mu nejspíše nevoní otevřenost děje překračující poslední minutu, poslední stránku. Je tu sice jakýsi závěrečný humanistický apel, ale ten je paradoxně daleko vyprázdněnější než dojem, který zůstane po oné sto třinácté stránce. Škoda Citrusového sadu.

 

TREMBLAY, Larry. Citrusový sad. Přeložila Katarína HORŇÁČKOVÁ. Praha: Argo, 2018. ISBN 9788025724675.