Nemilovaní (režie Andrej Zvjagincev)

Nemilovaní (režie Andrej Zvjagincev)

Úvodní ztichlé obrazy nebytí střídá povyk dětí řítících se v dlouhém záběru z rozražených dveří budovy školy. Toto symbolické narození příběhu je pouhým začátkem filmařského kouzlení režiséra Andreje Zvjaginceva a především kameramana Michaila Kričmana, kteří na pozadí banálního námětu sepisují zprávu o stavu společnosti. Škoda jen některých omílajících se motivů (např. mobilní telefony vs. odcizení) a příliš okatého závěru, který polopatisticky (v kontextu celku však přesto nedostatečně) vztahuje film k zemi vzniku.

Chlad v krajině se odráží do společného soužití rodiny v poločase rozpadu. Dávné citové vzplanutí kdysi založilo požár unáhlených rozhodnutí, jejichž součástí se stalo i jedno nechtěné dítě. Dítě, které se schováno za dveřmi ve dvanácti letech dozvídá, že s ním ani jeden z rodičů ve svém budoucím pomanželském uspořádání nepočítá. Klišé následného chlapcova útěku z domova se tu však naštěstí s finálním usmířením nepotká.

Vyprávěcí styl filmu Nemilovaní se několikrát zlomí. Umělecká esej postavená na obrazech přechází do psychologického dramatu opřeného o skvělé herecké výkony. Nejdelší pasáž vztahující se k hledání pohřešovaného Aljoši si pohrává z thrillerovými prvky, aby samotný závěr opět přinesl něco z esejistických prvků úvodních minut, a to v podobě okatého vnuknutí otázky divákovi, zda sledoval skutečně pouze pátrání po jednom ztraceném klukovi.

Ohraničení debatou o konci světa v roce 2012 a válečným konfliktem na rusko-ukrajinském pomezí o dva roky později sice nabourává dojem časové a prostorové neukotvenosti, ale způsob, kterým se tyto zmiňované události do děje dostávají (zprávy v médiích) přece jen ponechává prostor pro variabilitu vyznění filmu. Horší už to je z personifikací Ruska na běžícím pásu v samotném závěru. Nemilovaní tak kolísají mezi globálně srozumitelným produktem a nedostatečně pronikavou lokální obžalobou společnosti. Jak poznamenal ve své recenzi Ondřej Štindl (Echo 1/2018): Je to ten typ snímku, jejž Západ od Ruska čeká. Však má taky nominaci na letošního Oscara v kategorii cizojazyčný film.