Nová šichta (režie Jindřich Andrš)

Nová šichta (režie Jindřich Andrš)

Rozklíčovat, o čem dokument Nová šichta vlastně doopravdy je, není zrovna jednoduché. Prezentuje se názvem vypůjčeným z programu na pomoc horníkům, kteří přijdou o práci v souvislosti s ukončením těžby v dolech OKD. Pro film ale slouží jenom jako odrazový můstek, to znamená, že Nová šichta není primárně o tomto programu (a ani ho blíže nezkoumá). 

Vedle názvu je dalším určujícím bodem distribuční popis filmu. V něm je akceptován přerod horníka v programátora. Jenomže to by pak měl třetinovou délku. Co tedy doopravdy hodinu a půl sledujeme?

Formou se jedná o časosběr, jehož jedna dějová linka odpovídá zmiňovanému přerodu. Zbylé dvě třetiny se pak rozpadají do roztříštěných fragmentů, jednotlivostí a okrajových příhod. Ty však mnohdy naopak smysl časosběrného dokumentu popírají, když jsou tvůrci zapomenuty hned, jak se stanou. Z většiny tedy jde o klipovité vyprávění složené z historek vybraných tak, aby se divák zasmál a cítil se při sledování komfortně, aniž by musel „protrpět“ jejich příčiny a dopady.

Lineární linii soukromých rodinných vztahů film vynechává úplně. Prezentuje je pouze v druhém plánu, a to jako odrážky seznamu bez souvislostí a vysvětlení. Co však vynecháno není, aniž by to bylo ve vztahu k hlavnímu tématu dramaturgicky obhajitelné, jsou návštěvy fotbalových utkání. Jak mají tyto epizody, které ve filmu zabírají snad více prostoru než šestiměsíční rekvalifikační kurz IT, vybízet k úvaze nad naším vztahem k člověku, tradici i práci (jak jsem se dočetl v programu), to je záhadou.

Stejně jako to, kolikrát se film úplně straní bližšího vysvětlení, co se vlastně hlavní postavě děje. Pominu-li soukromé vztahy, o kterých by Nová šichta ani teoreticky být neměla, zarážející je to zejména všude tam, kde se to tématu naopak bezprostředně týká.

Jsme například svědky situace, kdy je hlavní protagonista předmětem televizní reportáže, kterou sleduje spolu s kamarády v hospodě. Reportáž ho s příslušným obrazovým doprovodem popisuje jako úspěšného absolventa programu Nová šichta, který se živí programováním. Ve skutečnosti je však v dané chvíli ještě nezaměstnaný, což kriticky reflektuje pouze jeden z přísedících. Jde tedy o manipulaci ze strany veřejnoprávního zpravodajství? Nebo o sobě hlavní postava ne vždycky říká pravdu? Ani jednu z otázek film nepoloží, natož, aby přinesl odpověď alespoň v kontextu celého vyprávění.

Jak z výše uvedeného vyplývá, ačkoliv se Nová šichta tváří a prodává bezmála jako sociální dokument, vyhýbá se všem otázkám a tématům, které by to potvrdily. Úctyhodný námět tak pouze posloužil jako fíkový list pro komediální žánr z prostředí rázovitého kraje plný divácky vděčných záběrů z hospod a fotbalového stadionu, uprostřed kterých je vyprávěn vtip o tom, jak se z horníka stal ajťák. Takže vlastně další Kameňák. A nyní i s festivalovou cenou …