Pěstírna

Pěstírna

Dobrý námět, rozpačitá realizace. Pěstírna marihuany ukrytá v podzemí je dostatečně působivým půdorysem pro rozehrání celé řady témat a příběhů. Velká výhoda hned na startu. Originální v porovnání s dosavadní domácí seriálovou produkcí, a přitom zapadající do kontextu jejích posledních výstupů, které si pohrávaly s temnější vizuální i obsahovou složkou.

Pět lidí uzavřených v omezeném prostoru, z nichž pouze jeden má jako boss všech přístup na světlo. Zbylou čtveřici tvoří klaustrofobik s nočními můrami, který si v podzemí odpykává nesplacenou půjčku, a tři Vietnamci, jejichž vzájemná sociální vazba je jednou z dějových rovin. Společně pečují o podzemní pole marihuany.

Jednotlivé díly seriálu na sebe navazují nejtěsněji, co to jen jde. Vzniká dojem rozstříhaného filmu, což si s sebou nese dobré i zlé, přičemž hranice obou kategorií může u každého diváka ležet jinde. Dobré tempo a budování atmosféry. Obě se však musí po týdnu budovat znovu, což například u třetího dílu zrovna nefunguje. Lineární nepřetržité vyprávění je lépe pochopitelné z hlediska psychologie a konání postav, čemuž ovšem musí odpovídat i scénář.

Ten nesmí dovolit, aby měl divák možnost dumat například nad tím, jak to, že s klaustrofobikem to ani nehne, když má při jízdě autem přes hlavu černý pytel nebo, proč, když dává boss jednomu z Vietnamců k dispozici paralyzér, ten ho kupodivu nepoužije k tomu, aby se dostal ven.

A zvláště pro mě jako neelektrikáře je nepochopitelné, jak někdo, kdo o sobě tvrdí, že elektrice rovněž nerozumí, dokáže na základě obrovské plachty se složitým nákresem následně správně zapojit a propojit všechny rozvody. Vážně mají všechny pěstírny zbudované v roky opuštěných nemovitostech v zásobě jejich profesionální náčrtek?

Dalo by se to všechno překousnout, kdyby ovšem tvůrci opustili konvenční poučky o tom, že divák musí být o pár minut chytřejší než hrdina a nepřipravili pro třetí díl scénku jak z nedělní televizní pohádky na téma princezna se převlékne za prince, a k tomu ji nevydávali za dějový vrchol. V tomhle provedení to skutečně s quality tv nemělo co dělat a jen to stvrdilo prabídnost celého dílu.

Většina seriálu je před námi. Hodně bude záležet na jeho vyústění. Zda nakonec i ty kritizované pasáže nebyly náhodou součástí plánu, v jehož závěru se všechno sepne do logického celku a já si zde za pár týdnu budu muset sypat popel na hlavu. Jsem zvědav, což je nakonec pro Pěstírnu dobré znamení. Mou pozornost diváka si zatím drží. Jenom aby, soudě dle propastného klesajícího počtu shlédnutí jednotlivých dílů (1.díl 432 tisíc, 3. díl 86 tisíc), ji udržel také ještě někdo jiný.