Stávka jako maturitní otázka z matematiky

Stávka jako maturitní otázka z matematiky

ZADÁNÍ: Statistická ročenka školství za školní rok 2018/2019 uvádí celkový počet 5 287 předškolních zařízení, 4 172 škol základních, 1 290 škol středních a 166 vyšších odborných. Celkem tedy 10 915 vzdělávacích institucí, na které dopadá předmět stávky, tedy navýšení platů. Školské odbory v prohlášení v den stávky uvedly, že zavřeno zůstalo 1 221 škol, provoz omezilo přes 2 700 škol a téměř tři tisícovky z nich vyjádřily stávkujícím podporu, aniž stávkují. Kolik procent škol se tedy do stávky zapojilo?

ŘEŠENÍ: Na první pohled jednoduché zadání poněkud komplikuje vyjádření odborů. První polovina jejich statistiky je jasná a po součtu zavřených škol a těch s omezeným provozem se dostaneme na číslo 3 921. Pak tu ale máme druhou polovinu prohlášení: a téměř tři tisícovky z nich vyjádřily stávkujícím podporu, aniž stávkují. Co to znamená, když hovoří o třech tisícovkách z nich? Z logiky vyjádření by se mohlo zdát, že jde o 3 000 z oněch 3 921, ale věta končí aniž stávkují, což naopak tyto zapojené školy vylučuje.

Zkusme, jestli nám rozhřešení nepřinese věta, která v prohlášení bezprostředně předchází uvedeným počtům a ta zní: Učitelé v celém Česku dnes stávkují kvůli platům. Aha, takže ty tři tisícovky podporujících nejsou počty škol, ale učitelů? Dobrá, přistupme na tento pohled, ačkoliv i některá média citovala pouze tu statistickou část (například Hospodářské noviny na titulní straně). Pro naše řešení to znamená, že ony 3 000 jsou pouze mlhovinou, která do něj vůbec nevstupuje, neboť máme určit procento škol, nikoliv učitelů. Pokud tedy sto procent představuje číslo 10 915, kolik procent z něj je to v případě čísla 3 921? Zaokrouhleno na celá čísla jsme na výsledku 36%. Pokud ale přece jenom splníme touhu odborářů, aby všichni přičetli i ty tři tisícovky (takže sečteme pověstné jablka s hruškami), dostaneme se rázem na procent 63, a to je rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

A co z toho vyplývá? Dva důvody k zamyšlení. První, jestli příčinu propadnutí při maturitě z matematiky není zapotřebí hledat v zadání. Druhý, zda není náhodou prohlášení školských odborů spíše praktickým cvičením k mediální výchově na téma tvorby fake news.