C. G. Jung - Člověk a jeho symboly

C. G. Jung – Člověk a jeho symboly

Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung sám nabyl přesvědčení, že má povinnost vysvětlit i nepoučeným čtenářům své ideje, a proto ve věku 83 let sestavil koncepci této knihy včetně zadání pro své spolupracovníky. Práci na své stati dokončil 10 dní před vlastní smrtí. … (promo text)

Není ve vztahu k názvu knihy příhodnější doby pro její doporučení než právě tento čas, který by bez své symboliky byl pouhými všedními dny. Samotný obsah díla tak prvoplánovitě jako předchozí věta nepůsobí. Odkrývá pozadí Jungovy mystiky a vede čtenáře do zákulisí mysli jednoho z nejvlivnějších mužů dvacátého století. Text C. G. Junga s názorným obrazovým doprovodem však není jediným lákadlem knihy. Neméně poutavou částí je příspěvek, který sepsala Jungova dlouholetá spolupracovnice Aniela Jaffé, editorka jeho autobiografie Vzpomínky, sny, myšlenky. Pod názvem Symbolika ve vizuálním umění odkrývá některé běžnému vnímání skryté významy ikonických obrazů dějin umění.

C. G. Jung: Člověk a jeho symboly. Překlad Pavel Kolmačka. Portál, Praha 2017, 320 stran.