Co se stalo, když Nora opustila manžela aneb Opory společností - Nová scéna (28.04.2011) ... 55%

Co se stalo, když Nora opustila manžela aneb Opory společností – Nová scéna (28.04.2011) … 55%

Kdybysté ve většině případů vycházejí ve svých dílech z alternativních výsledků či dopadů reálných historických událostí. Elfriede Jelinek si však jako výchozí bod zvolila následek toho, co by stalo, kdyby hrdinka stejnojmenné divadelní hry Henrika Ibsena Nora přece jenom opustila manžela, jak ostatně on sám v původní verzi zamýšlel. Nořinu naivnost změnila autorka v dvousečnou zbraň, která činí Noru méně jednoznačnou postavou. Rozmlžila pohnutky jejího jednání, když přestává být jasné, kde u ní končí bezelstná naivnost a začíná vypočítavost. Neboli, v kterých momentech se stává loutkou dobrovolně, a v kterých si své vodící nitě neuvědomuje (či odmítá uvědomovat?). Konflikt těchto vnitřních střetů činí hru mnohem zajímavější, než její sociální podkres. Proto je i nastudování uváděné na Nové scéně Národního divadla nejpoutavější a nejpovedenější právě v okamžicích, kdy se soustředí na Noru. S přítomností velmi přesvědčivé Kateřiny Winterové v titulní roli na jevišti celé představení stojí a padá. Především pro její výkon se vyplatí koupit vstupenku. V okamžiku, kdy se rozehrávají děje bez její účasti, tempo upadá. Inscenační neobratnosti se svým vrcholem v grotesknosti úvodu druhé poloviny pak nutí diváky přemýšlet, jestli to má kvůli jedinému nadprůměrnému hereckému výkonu zapotřebí. Režii Michala Dočekala a scénografii Martina Chocholouška nechybí schopnost využít nabízeného prostoru, který svou hloubkou není zrovna jednoduchou výzvou. Ale díky jejich nápaditosti se na jevišti odehrává skutečné divadlo. Jen ta závěrečná předváděčka zdvižny je poněkud samoúčelnou prázdnotou. Na druhou stranu přiměřeně ilustruje režisérův výklad celé hry.