Jaroslav Rudiš - Český ráj

Jaroslav Rudiš – Český ráj

Dobře zvolený výchozí bod ve spojení s lákavým názvem a renomé autora nevyústilo v očekávanou knižní explozi. Spíše než sondou do duše současného českého muže, potažmo společenství, ve kterém muži rozpráví a ženy se za zdi smějí, jde o divadelní sled postav a jejich dialogů, jež postrádají obecnější přesah v podobě reflexe nálady Česka, a to i přesto (nebo právě proto?), že jsou konkretizující a v době ukotvené děje minimalizovány. (Ne)vyrovnání se s komunistickou minulostí má tak (stejně jako téma latentního rasismu nebo atomizace společnosti) menší rozsah než hádky o značku auta, generační spory či vyrovnání se se smrtí blízkých. Český ráj různé stereotypy spíše potvrzuje než bourá. Neprovokuje, nekárá, nemá názor. Výsledkem představuje střední proud literatury odehrávající se sice v ambiciozních kulisách ovšem úplně jiného díla. 

RUDIŠ, Jaroslav. Český ráj. V Praze: Labyrint, 2018. ISBN 978-80-87260-91-3.