Little Husky - Trials EP

Little Husky – Trials EP

Little Husky vystoupí na benefiční akci Den pro Valy!

Konečně! Nahrávku za nahrávkou byl Little Husky lepší a lepší, ale pořád něco chybělo. Chvílemi ho zrazovala ošidná angličtina, jindy slabý zpěv nebo nedotažený výsledek skladatelského snažení. Přes to všechno si nešlo v jeho počínání nevšimnout určitého příslibu. Ten se poprvé stal výraznějším s loňskou nahrávkou The Ballad of an Anxious Father. Ale až teprve s tou aktuální se stal neoddiskutovatelným. Jeho úzkostlivý garage folk našel způsob jak nepozřít sám sebe. Všechno do sebe tentokrát zapadlo. Hrubá kytara, odvaha se i v tempu hnout z místa, bohatší vokální projev, instrumentální pasáže. Není to sice ještě na definitivně vítězný taneček, ale pokud Martin Pípal aka Little Husky podobný progres prodělá s dalším, věřím, že už dlouhohrajícím, albem, je mu hodně blízko.